Σχετική νομοθεσία με τα κοινόχρηστα πολυκατοικίας

 • Αστική ευθύνη πολυκατοικιών  άρθρο 914 αστικού κώδικα 
  • Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, που είναι συνήθως ένας από τους συνιδιοκτήτες, και έχει εκλεγεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης για ορισμένο χρόνο, έχει συγκεκριμένα δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά του αυτή και από τον κανονισμό της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
 • Θέρμανση κτιρίου  Προεδρικό Διάταγμα του 1985 (1985 ΦΕΚ Δ 631). 
  • Κάθε ένοικος είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στην αγορά καυσίμων (πετρέλαιο – φυσικό αέριο) είτε είχε κατανάλωση είτε όχι. Το ποσό με το οποίο θα συμμετέχει είναι συνάρτηση των συντελεστών ei και fi οι οποίοι υπάρχουν για κάθε διαμέρισμα στην μηχανολογική μελέτη θέρμανσης, ή στον κανονισμό της πολυκατοικίας.
 • Κατανομή δαπανών κοινοχρήστων  Ν 3741/29 Οριζόντια ιδιοκτησία
  • Όλοι οι συνιδιοκτήτες υποχρεούνται να συνεισφέρουν στα κοινόχρηστα με βάσει της αξίας του διαμερίσματος και του ορόφου.
 • Γενικός οικοδομικός κανονισμός  Ν 1577/85
  • Σε κτίριο, πολυκατοικία που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας ως αφορά τα κοινόχρηστα, δίνετε η δυνατότητα νόμιμης λειτουργίας με τον Γενικό οικοδομικό κανονισμό
 • Εργόσημο ΙΚΑ  Ν 4144/13
  • Το Εργόσημο είναι υποχρεωτικό για την πληρωμή των εργαζομένων που απασχολείτε στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας τακτικά ή περιστασιακά για υπηρεσίες, όπως καθαριότητα, μικρο επισκευές, κηπουρική, εργασίες γης κλπ.
 • Φυσικό Αέριο, έλεγχος στεγανότητας δικτύου ΦΕΚ 976/2012
  • Ο έλεγχος στεγανότητας δικτύου είναι μια εργασίας που πρέπει να γίνεται μια φορά ανά 4 έτη, η εργασία είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία και αφορά όλες τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
 • Προσωπικά δεδομένα Απόφαση 1135 & 35/2006
  • Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η ανάρτηση των κοινοχρήστων οφειλών των ενοίκων μίας πολυκατοικίας καθώς και η διαγραφή των ονομάτων που έχουν πληρώσει από τη συγκεντρωτική κατάσταση είναι επιτρεπόμενη για τον διαχειριστή. Με το τρόπο αυτό υπάρχει ενημέρωση  προς τους ένοικους για τις οφειλές τους αλλά και για τον αν οι υπόλοιποι ένοικοι έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους.
 • Ακίνητη ιδιοκτησία Κύπρος   6(I) του 1993
  • ΠΙΝΑΚΑΣ 4 του 6(I) του 1993.
   (Άρθρο 4) Παράρτημα (Άρθρο 38ΚΑ)
   Πρότυποι Κανονισμοί για τη Ρύθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών

 

Online κοινόχρηστα πολυκατοικιών

… εύκολα … γρήγορα

… πολύ οικονομικά