H koinonet.gr είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που σκοπό έχει την εξυπηρέτηση των πελατών της πανελλαδικά, ο πελάτης ενοικιάζει την συγκεκριμένη υπηρεσία προκειμένου σε 24ώρη βάση να μπορεί να υπολογίζει – εκτυπώνει τις μηνιαίες δαπάνες του κτιρίου – πολυκατοικίας που διαμένει

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων, υπηρεσιών και λογισμικού του www.koinonet.gr από τον χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, γραφικών, εικόνων, και αρχείων που περιλαμβάνονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα της koinonet.gr

O χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου των σελίδων της koinonet,gr.

Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η εξακολούθηση της χρήσης της www.koinonet.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων , εφαρμογών, λογισμικού, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.koinonet.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.koinonet.gr και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που μπορεί να συγκαταλέγονται στο www.koinonet.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης, θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, των υπηρεσιών και λογισμικού, που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.koinonet.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το www.koinonet.gr προσπαθεί, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις σελίδες του  να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα.

Η εφαρμογή Online έκδοση Κοινοχρήστων σας παρέχετε ως ενοικιαζόμενο λογισμικό το οποίο χειρίζεστε με δική σας ευθύνη, κάθε επικοινωνία με την εταιρία είναι συμβουλευτικού και μόνον χαρακτήρα.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε ούτε από αμέλεια για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη, απo την χρήση του δικτυακού τόπου.

Περιεχόμενο, υπηρεσίες και λογισμικό παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / λογισμικού / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / λογισμικό πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την σωστή λειτουργία του δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers που φιλοξενούν το www.koinonet.gr θα είναι αδιάκοπες, χωρίς σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Αυτονόητο είναι ότι δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.

Τα Banners έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των banners δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές μόνον με δική του ευθύνη.

Η koinonet.gr επίσης δεν φέρει την ευθύνη για:
1. Tα χρηματικά ποσά που καταχωρεί ο πελάτης της στην υπηρεσία
2. Τα έξοδα – δαπάνες που καταχωρεί
3. Εάν οι δαπάνες φέρουν νόμιμα παραστατικά
4. Τον τρόπο κατανομής των κοινόχρηστων δαπανών στους ενοίκους
5. Για τις δαπάνες που καταχωρεί και υπολογίζει ισόποσα
6. Την επιλογή θέρμανσης για το κτίριο – πολυκατοικία
7. Τις ώρες καύσης ανά διαμέρισμα
8. Τις θερμίδες καύσης ανά διαμέρισμα
9. Την ορθότητα καταχώρησης των χιλιοστών:

 • Κοινοχρήστων
 • Ανελκυστήρα
 • Θέρμανσης
 • Ειδικών εξόδων
 • Ιδιοκτητών
 • Συντελεστή ei
 • Συντελεστή fi
 • Κλειστά διαμερίσματα
 • Πάγιο αυτονομίας

10. Για παράνομες πράξεις με τις οποίες μπορεί να επιβαρύνει ενοίκους συνιδιοκτήτες
11. Για καταχρηστική λειτουργία τις υπηρεσίας
12. Για καταχωρήσεις που υποκρύπτουν δόλο
13. Για εσφαλμένες καταχωρήσεις έστω και από άγνοια
14. Για εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων του κτιρίου είτε με δόλο είτε από άγνοια όπως:

 • Διεύθυνση του ακινήτου
 • Αριθμό του ακινήτου
 • Περιοχή του ακινήτου
 • Ταχυδρομικό κώδικα του ακινήτου
 • Όνομα και επίθετο διαχειριστή του ακινήτου

Ο πελάτης μέλος της koinonet.gr υποχρεούται:

 • Nα σέβεται τους νόμους της χώρας ως αφοράς τις διαδικτυακές συναλλαγές – υπηρεσίες.
 • Να καταχωρεί δαπάνες στην υπηρεσία οι οποίες να συνοδεύονται πάντα από νόμιμα παραστατικά συναλλαγής με τον προμηθευτή – εργαζόμενο – πάροχο υπηρεσίας του κτιρίου.
 • Να σέβεται και να προασπίζει τα δικαιώματα των ενοίκων – συνιδιοκτητών του κτιρίου – πολυκατοικίας.
 • Να μην υποθάλπει μέσο της υπηρεσίας την λειτουργία του κτιρίου – πολυκατοικίας.
 • Να κοινοποιεί άμεσα στους ενοίκους – συνιδιοκτήτες τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση των on line κοινοχρήστων προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό οφειλής τους ως προς την διαχείριση του κτιρίου.
 • Να μην παρακρατεί με δόλο τις εκτυπωμένες εξοφλητικές αποδείξεις των ενοίκων προκειμένου αυτές να καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνούμαστε και να διαγράφουμε δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά συμβόλαια ή εμπορικά σήματα ή οιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά και δεδομένα προσώπων.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει στο www.koinonet.gr και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως:

 1. Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στο www.koinonet.gr, που δεν παραβιάζει ή  δεν περιλαμβάνει  κατατεθειμένα λογότυπα , εμπορικά σήματα, υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 2. Απαλλάσσει το www.koinonet.gr και το φορέα του από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
 3. Κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει ενημερωθεί και συναινέσει στην απεικόνισή του.
 4. Έχει όλες τις άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.

Το www.koinonet.gr έχει το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, και χωρίς την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.