Ώρες επικοινωνίας

Δευτέρα – Παρασκευή : 09:00  – 18:00

Τηλεφωνικό κέντρο 40 γραμμών

Τηλ: 210.50.55.142