Συντήρηση Ανελκυστήρα

  • Η εργασία της συντήρησης του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από τον νόμο, ανάλογα με τις στάσεις του ανελκυστήρα ορίζονται και η μηνιαίες συντηρήσεις του ανά έτος. O συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ανοίξει μητρώο για τον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας – κτιρίου στην οικεία Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
  • Για την σωστή συντήρηση του μεριμνά ο διαχειριστής ο οποίος είναι και ο καθ όλα υπεύθυνος τόσο για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, όσο και για την επιλογή νόμιμου αξιόλογου συνεργείου που θα τον συντηρεί.
 • Πιστοποίηση ανελκυστήρα
  • Σύμφωνα με την νομοθεσία ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι πιστοποιημένος τόσο στην λειτουργία του, όσο και και την κατασκευή του. Λεπτομέρειες ΦΕΚ 2604 και ΦΕΚ 815

 

 • Συντήρηση ανελκυστήρα σε μονοκατοικίες
Μέχρι 2 στάσεις 4 φορές το έτος
Από 3 έως 4 στάσεις 5 φορές το έτος
5 και άνω στάσεις 7 φορές το έτος

 

 • Συντήρηση ανελκυστήρα σε πολυκατοικίες
Μέχρι 4 στάσεις 7 φορές το έτος
5 και άνω στάσεις 9 φορές το χρόνο

 

 • Συντήρηση ανελκυστήρα σε Επαγγελματικά κτίρια
Μέχρι 4 στάσεις 9 φορές το έτος
5 και άνω στάσεις 10 φορές το χρόνο

 

 • Διάστημα εκτέλεσης περιοδικών ελέγχων
Κτίρια κατοικίες έως 6 στάσεις Ανά 6 έτη
Κτίρια κατοικίες από 7 στάσεις και άνω Ανά 5 έτη
Επαγγελματικά κτίρια έως 6 στάσεις Ανά 4 έτη
Επαγγελματικά κτίρια από 7 στάσεις και άνω Ανά 3 έτη

 

 • Λοιπά κτίρια δημόσιας/αυξημένης χρήσης ανεξαρτήτως στάσεων ανά έτος

 

 • Προθεσμία πρώτη για την επιθεώρηση υπαρχόντων ανελκυστήρων 
Όλοι οι ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας κλπ. Εως 31.12.2008
Όλοι οι ανελκυστήρες με προ έγκριση εγκατάστασης Εως 31.12.2008
Ανελκυστήρες άνω της 40ετίας (παλαιοί) Εως 31.12.2008
Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι άνω της 30ετίας Εως 31.12.2008
Υπόλοιποι νεώτεροι ανελκυστήρες. Εως 31.12.2010