Κοινόκτητες οικοδομές Κύπρος

Τμήμα κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου   ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Η στενή επαφή των ενοίκων των πολυκατοικιών και η αλληλεξάρτηση των σχέσεων τους που δημιουργείται από την κοινή χρήση των κοινόκτητων χώρων δεν θα μπορούσε να είναι αμέτοχη προστριβών, διαφορών και φιλονικιών. Κάποιος φιλόσοφος είπε χαρακτηριστικά ότι δύο άνθρωποι που ζουν σε εκατό […]

Ακίνητη ιδιοκτησία Κύπρο

Nομοθεσία ακίνητης περιουσίας Κύπρο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 του 6(I) του 1993. (Άρθρο 4) Παράρτημα (Άρθρο 38ΚΑ) Πρότυποι Κανονισμοί για τη Ρύθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών ΜΕΡΟΣ I – ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1.-(1) Στους Κανονισμούς αυτούς- «Νόμος» σημαίνει το Μέρος 11Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου ή οποιοδήποτε Νόμο που τον […]

Διαχειριστής – Διαχειριστική επιτροπή Κύπρος

Στη χώρα μας (Κύπρος), η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ειδικά στα αστικά κέντρα, διαμένει σε διαμερίσματα κάποιας πολυκατοικίας. Λόγω της στροφής από πλευράς των πολιτών στον θεσμό της πολυκατοικίας έναντι της παραδοσιακής κάθετης ιδιοκτησίας το Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στον τροποποιητικό νόμο 6(1)/ του 1993 θέτει εκείνα τα […]

Συντήρηση καυστήρα

Εργασία συντήρησης – επισκευής καυστήρα Η Συντήρηση καυστήρα και ο Καθαρισμός λέβητα συνιστάτε να γίνεται μια φορά το έτος τους μήνες Απρίλιο – Μάιο. Αυτή η χρονική περίοδο βοηθά σημαντικά τόσο στον καλύτερο καθαρισμό του λέβητα όσο και στις ακριβής ρυθμίσεις του καυστήρα. Βοηθά στην καλύτερη απομάκρυνση του στοιχείου της αιθάλης […]

Απεντόμωση – Απολύμανση

 Εργασία απεντόμωσης πολυκατοικίας – κτιρίου Η απεντόμωση στην πολυκατοικία πραγματοποιείτε 2 φορές στο έτος τους μήνες Μάιο – Ιούνιο και Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, ο λόγος που πραγματοποιείτε αυτές τις 2 χρονικές εποχές είναι αποκλειστικά η αναπαραγωγή των εντόμων (κατσαρίδες – μυρμήγκια  κλπ). Τα είδη των κατσαρίδων που ουσιαστικά ενδιαφέρουν τα κτίρια, […]

Συντήρηση Ανελκυστήρα

Η εργασία της συντήρησης του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από τον νόμο, ανάλογα με τις στάσεις του ανελκυστήρα ορίζονται και η μηνιαίες συντηρήσεις του ανά έτος. O συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ανοίξει μητρώο για τον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας – κτιρίου στην οικεία Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Για την σωστή συντήρηση του μεριμνά ο διαχειριστής […]

Συνιδιοκτήτες – κοινόχρηστες δαπάνες

Οι κοινόχρηστες δαπάνες αποτελούσαν ανέκαθεν πεδίο τριβής και έντονων συγκρούσεων για τους συνιδιοκτήτες. Αφενός η σε αρκετές περιπτώσεις απουσία κανονισμού πολυκατοικίας ή η μη συμμόρφωση των συνιδιοκτητών με αυτόν και αφετέρου η υποκειμενική αντίληψη της έννοιας της δικαίας κατανομής των βαρών καθιστούν τη σύμμετρη συμμετοχή στη συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων […]

Θέσεις στάθμευσης

Δικαστική απόφαση βόμβα για χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και αυτοκινήτων θέτει ξανά σε άλλη βάση το πρόβλημα της χρήσης των θέσεων στάθμευσης Ι.Χ. στο χώρο της κοινόχρηστης πιλοτής, διατάσσοντας τη χρησιμοποίησή της από όλους τους συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας . Το Εφετείο της Αθήνας ανοίγει το δρόμο για μεγάλες ανατροπές, αφού έκρινε […]

Οφειλές σε κοινόχρηστα

Σοβαρές οφειλές στα κοινόχρηστα Τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών αποδεικνύονται τα πρώτα «θύματα» των περικοπών των Ελλήνων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Τα έγγραφα κοινοχρήστων και οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ παίρνουν την άγουσα για τον κάλαθο των αχρήστων, χωρίς να εξοφλούνται, με αποτέλεσμα να σωρεύονται μεγάλα χρέη στα νοικοκυριά. Το πρόβλημα ειδικά στις […]