Συντήρηση καυστήρα

Εργασία συντήρησης – επισκευής καυστήρα
Η Συντήρηση καυστήρα και ο Καθαρισμός λέβητα συνιστάτε να γίνεται μια φορά το έτος τους μήνες Απρίλιο – Μάιο. Αυτή η χρονική περίοδο βοηθά σημαντικά τόσο στον καλύτερο καθαρισμό του λέβητα όσο και στις ακριβής ρυθμίσεις του καυστήρα. Βοηθά στην καλύτερη απομάκρυνση του στοιχείου της αιθάλης που δημιουργεί τα σοβαρότερα προβλήματα λειτουργικότητας του λέβητα.
Λέβητας πολυκατοικίας μεγαλύτερος των 370.000 kcal
Σύμφωνα με την νομοθεσία σε περίπτωση που υπάρχει στην εγκατάσταση θέρμανσης λέβητας μεγαλύτερος των 370.000 χιλιάδων θερμίδων, εκτός της ετήσιας συντήρησης οφείλουμε να διατηρούμε και βιβλίο μηνιαίων μετρήσεων καυσαερίων. Δείτε το εδώ (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)
Υπάρχει υποχρέωση για τους μήνες που λειτουργεί το καλοριφέρ της πολυκατοικίας ο τεχνικός που υλοποίησε την συντήρηση να περνά από την εγκατάσταση και να μετρά τα καυσαέρια του καυστήρα μια φορά τον μήνα, η μέτρηση καταχωρείτε σε ειδικό βιβλίο μετρήσεων.
Μέτρηση καυσαερίων σε καυστήρα πετρελαίου
Ακολουθούν ενδεδειγμένες μετρήσεις σε καυστήρα πετρελαίου.
Ο2 Οξυγόνο > = 3,5 % έως < = 5 % CO Μονοξείδιο < 30 ppm άριστο 0 ppm CO2 Διοξείδιο άνθρακα πετρέλαιο > = 12 % και < 13% Eta Βαθμός απόδοσης > 90 %
Θερμοκρασία καυσαερίων πετρελαίου > = 180 c έως < = 230 c Μέτρηση καυσαερίων σε καυστήρα φυσικού αερίου. Μέτρηση καυσαερίων σε καυστήρα φυσικού αερίου, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό αναλυτή Ακολουθούν ενδεδειγμένες μετρήσεις φυσικού αερίου. Ο2 Οξυγόνο > = 3,5 % έως < = 5 % CO Μονοξείδιο < 30 ppm άριστο 0 ppm CO2 Διοξείδιο άνθρακα φυσικό αέριο < = 10 % Eta Βαθμός απόδοσης > 90 %
Θερμοκρασία καυσαερίων φυσικού αερίου > = 180 c έως < = 210 c Σημαντικό το μονοξείδιο του άνθρακα (co) είναι αέριο με εκρηκτικό μείγμα, η διατήρηση του σε χαμηλά επίπεδα (< 30 ppm) είναι πολύ σημαντική, για την επίτευξη θα πρέπει στην συντήρηση του καυστήρα ο τεχνικός να κάνει μετρήσεις καυσαερίων με ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων.